FEROKOTAO d.o.o. započeo sa provođenjem projekta osuvremenjivanja rasvjete u svojim proizvodnim i vanjskim prostorima

/ / Objave
EU projekti

Pregledom postojećeg stanja sustava rasvjete u proizvodnim pogonima i rasvijetljenim otvorenim prostorima trgovačkog društva FEROKOTAO d.o.o. detektiran je niz problema u eksploataciji rasvjete poput visoke potrošnje postojećih rasvjetnih tijela, stalno povećanje troškova održavanja rasvjete, potreba za zbrinjavanjem izvora svjetlosti ( sijalice punjene plinom) na ekološki prihvatljiv način te kontinuirano opadanje nivoa rasvijetljenosti radnih prostora uslijed starenja i zamora materijala postojeće opreme.

Ovim projektom modernizacije rasvjete, zamjenom postojećih rasvjetnih tijela sa energetski i svjetlo-tehnički učinkovitijim sijalicama, postići  će se povećanje energetske učinkovitosti korištenja električne energije, poboljšanje uvjeta (rasvijetljenosti) u radnoj okolini koji su u izravnoj vezi sa zadovoljstvom svih sudionika u proizvodnom procesu, a i  samim time će se pozitivno djelovati na povećanje produktivnosti proizvodnje .

Poseban je očekivani doprinos smanjenju emisije štetnih plinova, a time i ekološki održivom razvoju društva u cjelini.

Ovaj projekt koji provodi trgovačko društvo FEROKOTAO d.o.o.  ujedno je i odraz društvene odgovornosti trgovačkog društva FEROKOTAO d.o.o. te odgovornosti prema okolišu.